منبع | مولتی متر | ابزار برقی (19)

لوپ و میکروسکوپ (17)

هویه | هیتر | ابزار لحیم کاری (26)

آچار | پیچ گوشتی | بکس (15)

سپراتور | قاب بازکن (12)

تجهیرات جانبی تعمیرات (12)